Chụp hút mùi đơn inox

– KT: (1000x900x500)mm.

– Làm bằng inox SUS 201 chất lượng cao dầy 0,8mm.

– Có phin lọc mỡ và có cốc hứng mỡ.